Now showing items 1-1 of 1

  • Besluitnemingsvaardighede: 'n Sielkundig-andragogiese perspektief 

    Strydom, Irene (University of the Western Cape, 1995)
    Die volwassene wat 'n professionele beroep beoefen, vervul nie net die rol van professionele beroepsbeoefenaar nie, maar is ook 'n voltydse leerder (student); tuisteskepper en landsburger. Hierdie verskillende rolle kan ...