Now showing items 1-1 of 1

  • Taalbeplanning vir veeltaligheid: 'n Suid-Afrikaanse perspektief 

    Van Louw, Christa Leonie (University of Western Cape, 1994)
    Die teoretiese tradisie aan die basis van die navorsingstuk is dié van die sosiolinguistiese teorie. Eksponente van hierdie teorie, maak benewens die linguistiese ook bemoeienis met die sosiale dimensie van taal. In ...