Now showing items 1-1 of 1

  • Ma'at in Egipte en veranderinge in die Amarna periode 

    Van Wyk, Rodney Peters (University of Western Cape, 1998)
    Gedurende die Amama Periode vind daar belangrike gebeure plaas wat ingrypende veranderinge in die lewe van die Egiptiese mens teweeg gebring het. Na die dood van Akhenaten, is hierdie koning, wat bekendheid daarvoor verwerf ...