Show simple item record

dc.contributor.advisorMeerkotter, D.A
dc.contributor.advisorvan den Berg, O.C
dc.contributor.authorCleophas, Louis John
dc.date.accessioned2023-05-26T13:13:20Z
dc.date.available2023-05-26T13:13:20Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11394/10063
dc.descriptionMagister Educationis - MEden_US
dc.description.abstractDie negatiewe houding van studente, veral Nasionale Onderwys- Diploma (Verkwinkel)-studente, teenoor die vak Psigo-pedagogiek kommerwekkend en moontilk kom hierde negatiwiteit by alle onderwysstudente teenoor dee vak Opvoedkunde voor. Ten einde hierdie negatiewe houding in 'n meer positewehouding oor te skakel, sou moontlik bereik kon word deur die studente meer betrokke nn dne leergebeure te kry. Toe daar by die Technikon Skiereiland dus geidentifiseer is dat studente baie negatief teenoor die vak Psigo-pedagogiek is, het die idee ontstaan om die probleem na te vors en die toestand te probeer verbeter. Deur muddel van hierdle studie is probeer om die aktiwiteite in die klaskamer meer rondom die studente en hul ervaringe te sentreer en die rol van die dosent meer die van fasliteerder te maak. Met die navorsing is gehoop om die studente sover te kry on meer verantwoordeilkheld vir hul eie leer te neem.en_US
dc.publisherUniversity of the Western Capeen_US
dc.subjectaksienavorsingprosesen_US
dc.subjectPsigo- pedagogieken_US
dc.subjectTechnikon Skiereilanden_US
dc.subjectopvoedkundeen_US
dc.subjectonderwysstudenteen_US
dc.title'n Aksienavorsingsproses met betrekking tot die verbetering van houdings ten opsigte van die vak Psigo-pedagogiek by Nasionale Onderwysdiploma-studente aan die Technikon Skiereilanden_US
dc.rights.holderUniversity of the Western Capeen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record